اختتامیه دوره تخصصی

اختتامیه دوره تخصصی مداحان خوزستان برگزار شد.

بسیج مداحان:اختتامیه دوره تخصصی مداحان خوزستان با حضور دکتر فراهانی مسئول بسیج مداحان کشور

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،اختتامیه دوره تخصصی مداحان خوزستان که در مرداد و شهریور سال جاری آغاز شده بود با حضور دکتر فراهانی مسئول سازمان بسیج مداحان کشور و بیش از چهرصد نفر از متربیان برگزار گردید.در این دوره از استاد حجت الاسلام میرزا محمدی در مبحث مقتل شناسی و استاد دکتر فراهانی در اصول و فنون مداحی استفاده گردید.