شورای عالی قشر

برگزاری شورای عالی قشر بسیج مداحان خوزستان در سال96

بسیج مداحان: عباس نبگانی مسئول سازمان بسیج مداحان خوزستان:با توجه به شرایط موجود در استان وتاکید مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای دام ظله العالی در جهت تاثیرگذاری برنامه ها بر احاد مردم و جامعه هدف,باید برنامه های سال97 با دقت , گستردگی و تاثیر گذاری کامل برگزار شوند.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،

با حضور مسئول سازمان بسیج مداحان استان , نخبگان مداح ,شاعر و مسئولین هیآت مذهبی استان , شورای عالی قشر این سازمان در سالن جلسات مجتمع فجر اهواز برگزار گردید. در ابتدای جلسه حاج عباس نبگانی مسئول سازمان ضمن عرض خوش آمدگویی به مدعوین,در خصوص لزوم و اهمیت برنامه های این سازمان با توجه به شرایط موجود در استان وتاکید  مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای دام ظله العالی در جهت تاثیرگذاری برنامه ها بر احاد مردم و جامعه هدف گفتند:باید برنامه های سال97 با دقت , گستردگی و تاثیر گذاری کامل برگزار شوند تا رویکرد پیشرفت مثبت آنها برای تعالی جامعه هداف و  مقابله با تهدات  و انحرافات را به عینه ببینیم.

 ایشان سپس برنامه های سال را تشریح و درخصوص کمیت ,کیفیت و میزان پیشرفت آنها توضیحات کاملی ارائه کردند.در ادامه,مسئولین هیآت مذهبی و نخبگان مداح پیشنهادهای خود را برای بهبود برنامه هابی آینده ارائه کردند.